Z archiwum X. sezon 10. tom 2: Żywiciele

Po latach spę­dzo­nych z dala od poli­tycz­nych intryg i nad­na­tu­ral­nych zbrod­ni Mul­der i Scul­ly ponow­nie tra­fia­ją do zaku­rzo­nej piw­ni­cy budyn­ku FBI, gdzie mie­ści się Archi­wum X. Seria tajem­ni­czych zagi­nięć na sło­necz­nej wyspie Martha’s Viney­ard powo­du­je, że agen­ci się­ga­ją do akt sta­rej, daw­no już zapo­mnia­nej spra­wy, któ­rej korze­nie się­ga­ją tra­ge­dii w Czar­no­by­lu… Dru­ga odsło­na dzie­sią­te­go sezo­nu Z Archi­wum X to czte­ry histo­rie, w któ­rych sce­na­rzy­sta Joe Har­ris, pra­cu­ją­cy pod okiem Chri­sa Car­te­ra, twór­cy kul­to­we­go seria­lu, powra­ca do uwiel­bia­nej przez tele­wi­dzów for­mu­ły mon­ster-of-the-week, śniąc nie­po­ko­ją­ce kosz­ma­ry na jawie. Mul­der sta­nie oko w oko ze śmier­cią, Scul­ly wpad­nie na trop tajem­ni­czej isto­ty żeru­ją­cej na ludz­kiej roz­pa­czy, a czy­tel­nik (być może!) pozna tajem­ni­czy sekret Pala­cza, kry­ją­cy się za jego domnie­ma­ną śmiercią.

Praw­da jest bli­żej, niż myślisz.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.