Assassin’s Creed: Brotherhood

Dziś oma­wia­my Assas­si­n’s Cre­ed: Bro­ther­ho­od, acz­kol­wiek ta kon­kret­na gra słu­ży nam w dużym stop­niu jako pre­tekst to poga­da­nia o całej serii, a tak­że sen­sie wpro­wa­dza­nia sand­bo­xów do gier nie-RPG oraz o… Bat­man: Arkham Asy­lum. Zapra­sza­my do odsłuchu.
PS: Oka­zjo­nal­ne szu­my i zakłó­ce­nia były nie­ste­ty nie do wyedy­to­wa­nia (a pró­bo­wa­łem dłu­go), uzna­łem jed­nak, że nie są one aż tak czę­ste i sil­ne, by nie dało się przez nie słu­chać audy­cji. W każ­dym razie – prze­pra­sza­my za to i posta­ra­my się, by podob­ne nie­do­sko­na­ło­ści nie wyda­rzy­ły się więcej.
Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Alche­mii Gier. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.