12 urodziny Carpe Noctem

Z oka­zji dwu­na­stych uro­dzin Car­pe Noc­tem, któ­re tra­dy­cyj­nie obcho­dzi­my w nocy z 2 na 3 wrze­śnia, chcie­li­by­śmy przed­sta­wić Wam roz­mo­wę o naszych począt­kach w bran­ży i kuli­sach pra­cy nad ser­wi­sem na co dzień. W roz­mo­wie uczest­ni­czy czwo­ro naszych redak­to­rów: Agniesz­ka Bro­dzik, Szy­mon Cie­śliń­ski, Paweł Mate­ja i Michał Rako­wicz, czy­li (bar­dzo) sta­ra gwar­dia (Aga), poko­le­nie nie­co młod­sze (Paweł) i kar­pio­wy nary­bek (Szy­mon i Michał).

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.