Harry Hole 5: Pentagram

Wraz z pią­tym tomem cyklu o Har­rym Hole, Jer­ry zakoń­czył try­lo­gię z Oslo. Jak Nes­bo pora­dził sobie z domknię­ciem wąt­ku Toma Waale­ra? Czy Har­ry Hole wyle­ci z poli­cji? Jak „Pen­ta­gram” pre­zen­tu­je się na tle wcze­śniej­szych odsłon serii? Posłuchajcie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.