Copernicon 2017

W sto pięć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego goście opo­wie­dzą Wam o kon­wen­cie Coper­ni­con 2017. Jak Agnieszka Bro­dzik, Julianna

Czytaj dalej

Festiwalowy wrzesień: Kapitularz, Splat!FilmFest i Copernicon

W sto czter­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas posta­na­wia opo­wie­dzieć o swo­ich festi­wa­lowo-pod­ca­sto­wych pla­nach na wrze­sień. Czym różni się Kapi­tu­larz od

Czytaj dalej

StarForce 2015

Star Force jest ogól­no­pol­skim zlo­tem miło­śni­ków „Gwiezd­nych wojen”, któ­rego ideą jest popu­la­ry­za­cja sagi George’a Lucasa. Cel ten reali­zo­wany jest poprzez

Czytaj dalej

StarForce 2013

Star Force jest ogól­no­pol­skim zlo­tem miło­śni­ków „Gwiezd­nych wojen”, któ­rego ideą jest popu­la­ry­za­cja sagi George’a Lucasa. Cel ten reali­zo­wany jest poprzez

Czytaj dalej