Copernicon 2017

Kar­pio­wa rela­cja z tego­rocz­ne­go Coper­ni­co­nu, któ­ry odbył się w minio­ny week­end w Toru­niu. Tro­chę podzię­ko­wań, tro­chę o samym kon­wen­cie, tro­chę o naszych punk­tach pro­gra­mu, a na koniec jesz­cze sło­wo o pod­ca­stin­gu, któ­ry zawo­jo­wał Toruń.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.