Wiadomości z Martwej Strefy – 058 – 02. 2016

W dwie­ście dwu­dzie­stym ósmym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z lutego 2016 r.

Spis tre­ści i przy­datne linki:


0:00:00 – 0:02:31 – Wstęp


0:02:32 – 0:19:28 – Blok książ­kowo-komik­sowy

Bez­sen­ność, Marze­nia i kosz­marygale­ria prac Darka Kocurka, Koniec warty (pol­ska okładka,bry­tyj­ska okładka). Komiksy: Tales from the Dark­side #1, Ame­ry­kań­ski Wam­pir tom 6The Dark Tower: The Dra­wing of the Three: Bit­ter Madi­cine #2


0:19:36 – 0:47:30 – Blok fil­mowy

Mroczna Wieża (Idris Elba i Mat­thew McCo­nau­ghey, Abbey Lee), Komórka (zdję­cia), 11.22.63 (pra­pre­miera, zdję­cia pro­mo­cyjne, czo­łówka serialu, pla­kat, fil­miki pro­mo­cyjne, Spo­tka­nie z ekipą na Sun­dance Film Festi­val)


0:24:55 – 0:26:18 Wstawka Żar­łoka o 11.22.63


0:48:20 – 1:01:43 Wstawka Szy­masa


1:04:50 – 1:18:00 Wstawka Jerry’ego


1:22:35 – 1:28:05 – Cie­ka­wostki

Lament para­no­ika (muzyka z filmu), Jack Ket­chum Dziew­czyna z sąsiedz­twa,


1:28:54 – 1:46:31 Pod­ca­stowe pod­su­mo­wa­nie Żar­łoka


1:46:32 – 1:49:34 Żar­ło­kowe pod­su­mo­wa­nia Szy­masa

 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.