Złe wychowanie Cameron Post

Sta­ny Zjed­no­czo­ne, rok 1993. Came­ron Post zosta­je wysła­na przez reli­gij­ną ciot­kę na obóz leczą­cy z homoseksualizmu.

Czym film zasłu­żył na Głów­ną Nagro­dę Jury w ramach tego­rocz­ne­go Sun­dan­ce? Jak spraw­dza się tutaj Chloë Gra­ce Moretz? Dla­cze­go jest to film „bez­piecz­ny”? Jak wyglą­da kino­wy obraz ośrod­ków leczą­cych z homo­sek­su­ali­zmu? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.