Komórka

John Cusack i Samuel L. Jack­son w ekra­ni­za­cji apo­ka­lip­tycz­nego hor­roru mistrza grozy Ste­phena Kinga. Clay Ridell (John Cusack) pod­pi­sał wła­śnie eks­klu­zywny kon­trakt wydaw­ni­czy. Tuż przed wej­ściem na pokład samo­lotu dzwoni do swo­jego syna. Kiedy koń­czy połą­cze­nie, świat wokół niego ogar­nia chaos. Komórki dzwo­nią nie­ustan­nie, ludzie odbie­rają połą­cze­nia i skrę­cają się w kon­wul­syj­nych drgaw­kach. Dotąd zwy­kli podróżni, nagle stają się agre­syw­nymi bestiami, a komórki wciąż dzwo­nią i budzą do życia kolejne zastępy zom­bie. Mor­der­cza epi­de­mia zbiera swoje żniwo, a ci, któ­rzy jesz­cze nie zostali prze­mie­nieni są ata­ko­wani przez zara­żo­nych. Ridell pró­buje wydo­stać się z mia­sta. Pomaga mu inży­nier i wete­ran wojenny Tom McCo­urt (Samuel L. Jack­son). Obaj szybko poj­mują, że aby ujść z życiem nie należy nigdy, pod żad­nym pozo­rem ufać innym.

Pod­cast wyjąt­kowo uka­zał się pier­wot­nie w Kon­glo­me­ra­cie ale tra­dy­cyj­nie cztery po pół­nocy pojawi się w Radiu SK. Wtedy też będzie można go sko­men­to­wać. Prze­słu­chaj­cie, zobacz­cie jak Polacy awan­sują do pół­fi­nału Mistrzostw Europy, a potem sko­men­tuj­cie pod tym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.