Zabawa w chowanego

W sto czter­dzie­stym pierw­szym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Burial i Mando udają się na Polcon, by poroz­ma­wiać z Jac­kiem Ket­chu­mem, a następ­nie do prze­by­wa­ją­cego aktu­al­nie w Dead River w Maine Szy­masa, by zaba­wić się w cho­wa­nego w pew­nym opusz­czo­nym domo­stwie oraz by nagrać pod­cast o naj­now­szej na pol­skim rynku powie­ści Jacka. Czy Zaba­wie w cho­wa­nego bli­żej do Poza sezo­nem, czy do Dziew­czyny z sąsiedz­twa? Jak skon­stru­owana jest ta powieść? Czy naprawdę będzie Wam dane usły­szeć dziś samego Ket­chuma? Posłu­chaj­cie i prze­ko­naj­cie się sami.

Nasze pozo­stałe nagra­nia i tek­sty o twór­czo­ści Jacka Ket­chuma.
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.