Zabawa w chowanego

W sto czter­dzie­stym pierw­szym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Burial i Man­do uda­ją się na Polcon, by poroz­ma­wiać z Jac­kiem Ket­chu­mem, a następ­nie do prze­by­wa­ją­ce­go aktu­al­nie w Dead River w Maine Szy­ma­sa, by zaba­wić się w cho­wa­ne­go w pew­nym opusz­czo­nym domo­stwie oraz by nagrać pod­cast o naj­now­szej na pol­skim ryn­ku powie­ści Jac­ka. Czy Zaba­wie w cho­wa­ne­go bli­żej do Poza sezo­nem, czy do Dziew­czy­ny z sąsiedz­twa? Jak skon­stru­owa­na jest ta powieść? Czy napraw­dę będzie Wam dane usły­szeć dziś same­go Ket­chu­ma? Posłu­chaj­cie i prze­ko­naj­cie się sami.

Nasze pozo­sta­łe nagra­nia i tek­sty o twór­czo­ści Jac­ka Ket­chu­ma.
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.