Filmowi szaleńcy

W sie­dem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego gość Bad Żółw roz­ma­wiają o alko­holu, nar­ko­ty­kach, waria­tach, schi­zo­fre­ni­kach, mor­der­cach, śmie­ciar­kach, sała­cie, lekach, ogór­kach, wło­chat­kach i weso­łych pio­sen­kach w kon­tek­ście czte­rech róż­nych pro­duk­cji fil­mo­wych. Na warsz­tat idą Trzeźwe potwory (2012), Dzi­wak (2014), Głosy (2014) i John ginie na końcu (2012). Jeżeli chce­cie dowie­dzieć się, jak zacho­wuje się Szy­mas w cza­sie tri­pów do lasu, czy nowe leki dzia­łają, co po pracy robi Jerry, kim jest Prze­my­sław Wło­dzi­mierz Woj­cie­cho­wicz, czym jest wiel­błą­dzi holo­caust oraz czy Bad Żół­wiowi sma­kuje mlecz, musi­cie tego posłu­chać.
UWAGA! Strefa Spo­ile­rowa 1:08:15 – 1:51:03
Mando i Jerry o serii Phan­tasm
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!
Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...