Moje seriale cz. 09: Lato 2016

Przed chwilą zakoń­czy­łem oma­wia­nie minio­nego sezonu seria­lo­wego a już powra­cam z kolej­nym zesta­wie­niem. Tym razem biorę na warsz­tat pierw­szą serię seriali emi­to­wa­nych w waka­cje. Zapra­szam na kolejny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które oglą­dam. Co pole­cam, czego nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krótko i prze­kro­jowo.

W dzi­siej­szej audy­cji oma­wiam bez­po­ile­rowo (co rów­nież tyczy się pierw­szego sezonu „Scream”):

  • Scream, sezon 2
  • Dead of Sum­mer, sezon 1

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.