Guardians of the Galaxy Vol. 2

I’m Groot I’m Groot I’m Groot, I am Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot. I am Groot I am Groot I’m Groot I am Groot. I am Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot, I am Groot I’m Groot, I’m Groot I’m Groot. I am Groot I’m Groot I am Groot, I am Groot I’m Groot I am Groot. I’m Groot I’m Groot, I am Groot I am Groot I am Groot. I’m Groot, I am Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot, I am Groot I am Groot I’m Groot, I am Groot I am Groot. Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot, I am Groot I am Groot I’m Groot I am Groot I am Groot I am Groot I am Groot. I am Groot I am Groot I am Groot. I’m Groot, I am Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot. I am Groot I am Groot I am Groot. I’m Groot, I am Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot.

 

I am Groot: 1:01:37

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Man­dous

  Jedna rzecz w tema­cie rela­cji na linii Roc­ket-Groot bo gadamy tu takie głu­poty, że aż się wczo­raj zasta­na­wia­łem czy tego nie usu­nąć. Jerry sam zazna­czasz, że nowy Groot jest dziec­kiem a jed­no­cze­śnie mówisz, że nowe rela­cje są nie­umo­ty­wo­wane. Już pomi­ja­jąc nawet to czy to jest ten sam Groot czy nie, to nagle cof­nął się on do poziomu dziecka. Wcze­śniej Groot był powolny i to Roc­ket był sze­fem. Teraz Groot robi swoje, wszę­dzie go pełno . Tu nie trzeba niczego tłu­ma­czyć. Gdyby, któ­ryś z nas nagle stał się 10-lat­kiem to też nieco ina­czej dys­ku­to­wa­łoby się w pod­ca­stach i reszta raczej by tro­chę uni­kała nagry­wa­nia z takim gościem. No i to jest w sumie nie istotne czy to jest ten sam Groot czy nie bo film wyraź­nie nam mówi, że zaczyna on nie tylko fizycz­nie ale też umy­słowo od zera więc gdy doj­dzie do tego etapu co w Vol.1 będzie już nowym, zupeł­nie innym, wycho­wa­nym przez innych ludzi, w innym miej­scu, z całym nowym baga­żem doświad­czeń Gro­otem więc pew­nie tutaj też docho­dzi tro­chę smu­tek Roc­keta.

  • No nie 😀 Nadal pod­trzy­muję to o czym mówi­łem w pod­ca­ście. Rela­cja na linii Groot-Roc­ket jest w tym fil­mie słaba/nieobecna, co szcze­gól­nie razi jeżeli weź­miemy pod uwagę, że w Vol. 1 to byli naj­lepsi kum­ple, a w Vol. 2 Gunn zaser­wo­wał pra­wie każ­demu z ekipy scenę, w któ­rej widać, że się Gro­otem opie­kują, dbają o niego. A co robi Roc­ket? Trak­tuje go jak popy­cha­dło lub jak powie­trze, więc to, że to nie jego dawny kum­pel, a nowy Groot tylko pogar­sza całość odbioru tego wszyst­kiego w moich oczach.

   • Szy­mas

    Jerry, tak sobie myślę o tym i docho­dzę do wnio­sku, że po pro­stu w Vol 1 Groot miał jakie­kol­wiek rela­cje (na zasa­dzie dwóch osób w duecie) tylko z Roc­ke­tem i stąd wynika ta dys­pro­por­cja. Poza tym serio nie widzę tego „trak­to­wa­nia jak popy­cha­dło”. Dwa razy wyko­rzy­stują jego nie­wielki roz­miar i tyle.