Filmy zimowe cz. 50

W jubi­le­uszo­wym, pięć­dzie­sią­tym odcin­ku, Sku­ra oma­wia dzie­sięć fil­mów zimo­wych i to nie­mal­że z każ­dej pół­ki gatun­ko­wej. Są nowo­ści i sta­re kla­sy­ki. Tu w samym opi­sie nic dodać nic ująć. Zapra­sza­my do słuchania.

W odcin­ku posłu­cha­cie o nastę­pu­ją­cych produkcjach:

  • Fal­ling (2020)
  • Kolos (1993)
  • Star Trek – Spo­ck’s Bra­in (1968)
  • The Ice Storm (1997)
  • Below Zero (2021)
  • Ghost Sto­ry (1981)
  • The Wolf of Snow Hol­low (2020)
  • Hun­ter Hun­ter (2020)
  • In Fear (2013)
  • Black Nar­cis­sus (1947)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.