Czarna Pantera

T'Chaka, król Wakandy, zostaje zamordowany. Zgodnie z tradycją tron oraz moc Czarnej Pantery mają przejść w ręce księcia T'Challi, o ile nie pojawią się inni pretendenci, którzy rzucą wyzwanie pierworodnemu.

Zgodnie z zapowiedziami z Przecastu Jerry i Szymas postanowili przyjrzeć się bliżej osiemnastemu(!) filmowi z franczyzy znanej nam jako MCU. Czy podzielamy pozytywne opinie krytyków na temat „Czarnej Pantery”? Czy Chadwick Boseman, Lupina Nyong’o czy Danai Gurira zrobili na nas dobre wrażenie? Czym ten tytuł wyróżnia się na tle innych przedstawicieli MCU? Czy Erik Killmonger to najlepszy złol we franczyzie? A może najgorszy? Jaką rolę w filmie odgrywają kobiety, technologia i ideologia? Czy jest to produkcja z przekazem? Posłuchajcie.

Strefa spoilerowa od 00:20:37

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

  • Kon­rad Murawski

    Pod­kast faj­ny, ale zda­nie, że bia­li są odpo­wie­dzial­ni za prze­stęp­stwa w czar­nych get­tach mnie zbul­wer­so­wał. W mia­stach z dużą popu­la­cą czar­nych są czar­ni bur­mi­strze, komen­dan­ci poli­cji, przez 8 lat rzą­dził czar­ny pre­zy­dent, a czar­ne gan­gi rosną. Rasizm w USA doty­czył nie tyl­ko czar­nych, ale i żół­tych. Przed­sta­wi­cie­le rasy żół­tej bez pro­ble­mu radzą sobie i nie zrzu­ca­ją odpo­wie­dzial­no­ści za swo­ją złą sytu­ację na rasizm w prze­szło­ści. Co cie­ka­we na złą dro­gę prze­stęp­stwa scho­dzą tyl­ko czar­ni męż­czyź­ni, czar­ne kobie­ty radzą sobie świet­nie i sta­ty­stycz­nie zara­bia­ją wię­cej niż bia­łe kobie­ty na tym samym sta­no­wi­sku. Wśród czar­nych męż­czyzn źle jest postrze­ga­ne ucze­nie się czy zabie­ga­nie o karie­rę zawo­do­wą, bo to wg nich jest „acting white”.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Acting_white

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609157 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996