Colours of Ostrava 2013

Dzień trze­ci i czwar­ty były kolej­no: dniem koli­zji i wpa­dek, a czwar­ty – pomi­mo, że ostat­ni – nie­za­po­mnia­ny. Ostat­nia część audy­cji o uber cie­ka­wym festi­wa­lu „Colo­urs of Ostrava”.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608687 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996