Doctor Sleep Tour 2013

W dzi­siej­szym odcin­ku posłu­cha­cie mojej rela­cji z euro­pej­skiej tra­sy Ste­phe­na Kin­ga pro­mu­ją­cej książ­kę „Dok­tor Sen”. Opo­wia­dam o naszym wyjeź­dzie do Pary­ża i Hamburga.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.