Firefly/Serenity

O kow­bo­jach w kosmo­sie, sygna­le, któ­re­go nie da się zatrzy­mać i „nie­złej biblii”, czy­li recen­zja przed­wcze­śnie anu­lo­wa­ne­go seria­lu Jos­sa Whe­do­na „Fire­fly” oraz jego fil­mo­wej kon­ty­nu­acji „Sere­ni­ty”.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.