BRAIN / OUT

W dzi­siej­szym odcinku Szy­mas wspo­mina czasy eMule oraz płyt CD z grami fre­eware i sha­re­ware, opo­wiada o pierw­szej i ostat­niej grze, którą zaku­pił w pre­or­de­rze oraz recen­zuje BRAIN / OUT – strze­lankę 2D rosyj­skiego stu­dia Desert­kun. Co wiąże Poke­mony, Resi­dent Evil i pewien kiosk na obrze­żach Łodzi? Jaki jest zwią­zek mię­dzy BRAIN / OUT a Aki­ha­barą? Jak Szy­mas bawił się z kole­żan­kami z osie­dla? Dla­czego nie pobie­rze nowych wer­sji Liero czy Sol­data?

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.