BRAIN / OUT

W dzi­siej­szym odcin­ku Szy­mas wspo­mi­na cza­sy eMu­le oraz płyt CD z gra­mi fre­ewa­re i sha­re­wa­re, opo­wia­da o pierw­szej i ostat­niej grze, któ­rą zaku­pił w pre­or­de­rze oraz recen­zu­je BRAIN / OUT – strze­lan­kę 2D rosyj­skie­go stu­dia Desert­kun. Co wią­że Poke­mo­ny, Resi­dent Evil i pewien kiosk na obrze­żach Łodzi? Jaki jest zwią­zek mię­dzy BRAIN / OUT a Aki­ha­ba­rą? Jak Szy­mas bawił się z kole­żan­ka­mi z osie­dla? Dla­cze­go nie pobie­rze nowych wer­sji Lie­ro czy Sol­da­ta?

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.