Star Wars: Lordowie Sithów

Po mie­sią­cach oma­wia­nia nowego, komik­so­wego uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen, w końcu udało się nam zabrać za wspólne omó­wie­nie książki. I tak bie­rzemy na warsz­tat wydaną u nas przez Wydaw­nic­two Uro­bo­ros powieść „Lor­do­wie Sithów”.

Pierw­sze dwie powie­ści nowego kanonu to „Tar­kin” i wła­śnie „Lor­do­wie Sithów”, czyli opo­wie­ści sku­pione (przy­naj­mniej pozor­nie) na „tych złych”. Jak wypada zatem histo­ria Mrocz­nych Lor­dów? Czy z wielu rów­no­le­głych wąt­ków Kem­powi udało się stwo­rzyć spójną i cie­kawą histo­rię? O tym i wielu innych kwe­stiach będzie mogli posłu­chać z naj­now­szego odcinka naszego pod­ca­stu. Pod­ca­stu, który miał trwać mniej niż 15 minut, a w związku z licz­nymi dygre­sjami i oma­wia­niem kon­tro­wer­sji wokół nowego kanonu wyszło jak zwy­kle. Zatem zapra­szamy!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.