Gwiezdne Wojny – Przebudzenie mocy

W kolej­nym odcinku nie­re­gu­lar­nego cyklu poświę­co­nego uni­wer­sum „Gwiezd­nych Wojen” zabie­ramy się w końcu, wespół z Mando za Epi­zod VII – „Prze­bu­dze­nie Mocy”.

Roz­mowa jest spoj­le­rowa dla­tego słu­cha­czy, któ­rzy jesz­cze tego filmu nie widzieli, naj­pierw zachę­camy do nad­ro­bie­nia zale­gło­ści. Na pozo­sta­łych czeka ponad pół­to­rej godziny dys­ku­sji, w trak­cie któ­rej zasta­na­wiamy się czy Rey jest nie­po­ka­la­nie poczęta z Mocy, roz­ma­wiamy dla­czego pre­qu­ele są lep­sze od nowego filmu, a Mando wspo­mina o pla­no­wa­nym, wie­ko­pom­nym one sho­cie komik­so­wym z C3PO w roli głów­nej. Zapra­szamy do słu­cha­nia!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.