Star Wars Resistance – sezon 2

W nie­speł­na rok od odcin­ka, w któ­rym omó­wi­li pierw­szy sezon „Star Wars Resi­stan­ce”, Man­do i Jer­ry powra­ca­ją z dys­ku­sją o dru­giej odsło­nie tej pro­duk­cji i z pod­su­mo­wa­niem całe­go seria­lu. Na ile spraw­dzi­ły się ich nadzie­je i oba­wy doty­czą­ce roz­wo­ju fabu­ły i głów­nych wąt­ków? Jakie są pod­sta­wo­we plu­sy i minu­sy tej ani­ma­cji? Jak „Ruch opo­ru” wypa­da na tle innych gwiezd­no­wo­jen­nych seria­li ani­mo­wa­nych? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

A od 00:56:13 zapra­sza­my Was na spe­cjal­ną (spo­ile­ro­wą, tak­że do nowej, fil­mo­wej try­lo­gii) wstaw­kę, w któ­rej dzie­cia­ki Jer­ry­’e­go oce­nia­ją serial.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.