Planetoids – podsumowanie pierwszego sezonu

Witaj­cie. Dzi­siej­szy odci­nek róż­ni się od dotych­cza­so­wych. Zamiast tra­dy­cyj­ne­go słu­cho­wi­ska – prze­ma­wia­my my, twór­cy Pla­ne­to­ids. To takie nasze sło­wo dla fanów z oka­zji zakoń­cze­nie pierw­sze­go sezo­nu. Kil­ka infor­ma­cji, spo­ro podzię­ko­wań i… parę nie­spo­dzia­nek. Zapra­sza­my do odsłuchu.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.