Festiwal Grozy i Fantastyki 2022

W trzy­sta dzie­więć­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas spo­ty­ka się z Paw­łem Mate­ją i Rafa­łem Głu­chow­skim w EC 1 w Łodzi, by wspól­nie poner­dzić na Festi­wa­lu Gro­zy i Fan­ta­sty­ki 2022. Kto odpo­wia­da za orga­ni­za­cję tej impre­zy? Jak wyko­rzy­sta­no prze­strzeń festi­wa­lo­wą? Któ­re punk­ty pro­gra­mu przy­cią­gnę­ły moją uwa­gę? Co naj­bar­dziej podo­ba­ło się Gal­fry­do­wi? Czy spo­tka­nie z Szy­ma­sem było dla Paw­ła atrak­cją? Jak GiF wypa­da na tle Pyr­ko­nu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Rafał Głuchowski

http://dirtywordhorror.blogspot.com/

Ślązak rodem z Pszczyny. Zawodowo prawnik dużej korporacji, prywatnie fan heavy metalu i horroru, aktywny w fandomie publicysta i animator kultury grozy. Uwielbia grozę klasyczną - od Poego do Lovecrafta, czci twórczość Thomasa Ligottiego. Lubi też „złotą erę horroru” - paperbacki wydawane w latach 70tych i 80tych. Dumny członek Oficjalnego Fan Clubu Guya N. Smitha, samozwańczy znawca i obrońca dobrego imienia jego prozy (dla tego powodu zwany czasem „ajatollahem pulpy”). Pasjonat europejskiego kina gatunkowego, ze szczególnym uwzględnieniem włoskiego giallo.