Masters of Horror cz. 1

Czter­na­sty Nawie­dzo­ny Pod­cast roz­po­czy­na pla­no­wa­ną serię dys­ku­sji o „Mistrzach Hor­ro­ru”, czy­li o powsta­łym z ini­cja­ty­wy Mic­ka Gar­ri­sa seria­lu gro­zy w for­mie anto­lo­gii, któ­rej każ­dy epi­zod nakrę­cił inny kul­to­wy twór­ca hor­ro­ru. Tym razem wraz z Man­do i Jer­rym oma­wia­my pierw­sze trzy seg­men­ty według chro­no­lo­gii zapro­po­no­wa­nej przez Cari­smę, a więc „Ciga­ret­te Burns” Joh­na Car­pen­te­ra, „Incy­dent na gór­skiej tra­sie” Dona Cosca­rel­lie­go oraz „Pięt­no” Taka­shie­go Miike.

W zajaw­ce nowe­go odcin­ka wyko­rzy­sta­no utwór: „Gho­st­po­ca­lyp­se – 4 Temp­tress” Kevin Mac­Le­od (incompetech.com). Licen­sed under Cre­ati­ve Com­mons: By Attri­bu­tion 3.0.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.