Piknik pod Wiszącą Skałą

Aga, Paweł i Jer­ry pró­bu­ją odpo­wie­dzieć na pyta­nie, dla­cze­go w ogó­le „Pik­nik pod Wiszą­cą Ska­łą” Joan Lind­say stał się tytu­łem tak kul­to­wym. Paweł ma na ten temat ory­gi­nal­ną teo­rię. Jeśli cie­ka­wi Was, co było w słyn­nym osiem­na­stym roz­dzia­le, dla­cze­go naszym zda­niem czy­tel­ni­cy za dużo tej książ­ce wyba­cza­ją i czy napraw­dę ktoś zagi­nął – posłuchajcie.

Link do pod­ca­stu, o któ­rym wspo­mi­na Aga: ABC

Link do 18 roz­dzia­łu

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.