Zjazdy fanów

10 lat forum dys­ku­syj­ne­go, 7 lat spo­tkań na żywo, 19 zjaz­dów, set­ki uczest­ni­ków. W dzie­sią­tym, jubi­le­uszo­wym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK pozwo­li­łem sobie na odro­bi­nę wspo­mnień. Dość ogól­ni­ko­wo pod­su­mo­wu­ję ten roz­dział naszej histo­rii, ale też zachę­cam do udzia­łu w takich impre­zach. Do zoba­cze­nia na żywo!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.