Wpadki

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia spe­cjal­ne­go odcin­ka Radia SK, będą­ce­go zbio­rem wpa­dek, żar­tów, mate­ria­łów zza kulis oraz dia­lo­gów i mono­lo­gów odrzuconych.

UWAGA: Audy­cja zawie­ra śla­do­we ilo­ści bluzgów!

OŚWIADCZENIE SKURY: Frag­men­ty „pio­se­nek” są nie­od­łącz­ną czę­ścią WPADEK, gdy­by nie pierw­szy kwiet­nia nie ujrza­ły­by świa­tła dzien­ne­go, tzn ucha.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.