Europa jesienią

Wydaw­nic­two Rebis posta­no­wi­ło zaser­wo­wać pol­skim fanom scien­ce fic­tion pierw­szą powieść Dave’a Hut­chin­so­na z cyklu „Pęk­nię­ta Euro­pa”, czy­li „Euro­pa jesie­nią”. Książ­ka ta była nomi­no­wa­na mię­dzy inny­mi do nagro­dy Arthu­ra C. Clarke’a i spo­tka­ła się cie­płym przy­ję­ciem czy­tel­ni­ków. Jer­ry posta­no­wił spraw­dzić, jak pre­zen­tu­je się ten – jak krzy­czy okład­ka – miks scien­ce fic­tion i powie­ści szpie­gow­skiej. Co z tego wyszło? Posłuchajcie!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.