Wiadomości z Martwej Strefy – 050 – 06. 2015

W dwie­ście pierw­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z czerw­ca 2015 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 02:03 – Wstęp


02:04 – 27:01 – Blok książkowo-komiksowy

Wzno­wie­nia (Chud­szy, Noc­na zmia­na, Despe­ra­cja, Pod­pa­lacz­ka), Audio­bo­oki (Zna­le­zio­ne nie kra­dzio­ne, Cmę­tarz zwie­żąt, Chri­sti­ne), Mrocz­na Wie­ża 3: Zie­mie jało­we (szkic, gra­fi­ka, okład­ka), Mrocz­na Wie­ża 4: Czar­no­księż­nik i krysz­tał (szkicgra­fi­kaokład­ka), Mrocz­na Wie­ża 4,5: Wiatr przez dziur­kę od klu­cza (szkicgra­fi­kaokład­ka, podob­ne ilu­stra­cje Jae Lee: 01 | 02), Drun­ken Fire­works (wia­do­mość od Kin­ga)

20: 21 – 27:01 – Komiksy:
The Dark Tower: The Dra­wing of the Three. The Lady of Sha­dows (okład­ka zeszy­tu #1), Loc­ke & Key 3: Koro­na cie­ni (okład­ka), NOS4A2 i Wra­ith (okład­ka, etui, ilu­stra­cje: 01 | 02 | 03)


27:02 – 33:35 – Blok filmowy

Dal­las ’63 (zdję­cia z pla­nu: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07, fil­mik z pla­nu, akto­rzy: T. R. Kni­ght, Nick Sear­cy)


33:36 – 37:51 Wstaw­ka Szymasa


38:42 – 41:22 – Ciekawostki

Spo­tka­nie z Kin­ga­mi i Strau­ba­mi (video), Musi­cal Mise­ry (Lau­rie Metc­laf)


41:23 – 53:41 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie maja Skury


53:42 – 54:28 Zapo­wiedź 202. odcin­ka Radia SK


Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.