The Strain: The Fall

Pomi­mo bła­gań i narze­kań Żar­ło­ka w trzy­dzie­stym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas i Isc oma­wia­ją sequ­el komik­so­we­go The Stra­in, czy­li 9 zeszy­tów komik­su zebra­nych pod tytu­łem The Fall. Opo­wia­da­my m.in. o zata­jo­nym przed świa­tem wybu­chu elek­trow­ni ato­mo­wej w Buł­ga­rii, zni­ka­ją­cym oddzia­le wam­pi­rze­go SWAT‑u oraz o tym, czy ist­nie­je jesz­cze jakaś nadzie­ja dla rodza­ju ludzkiego.

Stre­fa Spo­ile­ro­wa: 38:47 – 1:25:47

Radio Żak Poli­tech­ni­ki Łódzkiej
The Stra­in w Nawie­dzo­nym Podcaście

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.