Wiadomości z Martwej Strefy – 029 – 09. 2013

W sto dwu­dzie­stym dzie­wią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z wrze­śnia 2013 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:18 – Wstęp


01:18 – 26:33 – Blok książkowy


 • 01:18 – 17:52 – Dok­tor Sen
 • 07:41 – 11:29 – trzy gro­sze od Skury
 • 17:53 – 22:34 – Pan Mer­ce­es i NOS4A2
 • 22:35 – 23:19 – Czar­ny Dom i fil­mo­wa Carrie
 • 23:20 – 26:33 – blok książ­ko­wy pod­su­mo­wu­ją Jer­ry i Szymas

Dok­tor Sen (pla­kat, pla­kat do Mul­ti­ki­na, kar­to­no­we stan­dy, bil­l­bo­ar­dy, rekla­ma na auto­bu­sach,koszul­ki i opa­ski na oczy od Pró­szyń­skie­go, fil­mik z frag­men­tem czy­ta­nym przez Mar­ci­na Per­chu­cia,frag­men­ty w RMF FM, ame­ry­kań­ski tra­iler, King w BBC, King w ABC, euro­pej­ska tra­sa pro­mo­cyj­na), Car­rie (fil­mo­wa okład­ka, zdję­cia), NOS4A2 (okład­ka świą­tecz­na, recen­zja w Kar­pio­wym Pod­ca­ście)


26:56 – 41:00 Blok filmowy


 • 26:56 – 28:30 – Lament paranoika
 • 28:31 – 31:45 – Carrie
 • 31:46 – 32:40 – Under the Dome
 • 32:41 – 34:55 – Haven
 • 34:56 – 36:28 – Worek kości
 • 36:29 – 38:02 –  Rogi (Joe Hill)
 • 38:03 – 41:00 – blok fil­mo­wy pod­su­mo­wu­ją Jer­ry i Szymas

Lament para­no­ika (Polak potra­fi), Car­rie (spot TV #01, spot TV #02, spot TV #03, frag­ment #01,frag­ment #02, figur­ka: pudeł­ko #01, pudeł­ko #02, vide­ore­cen­zja), Rogi (fil­mik z pre­mie­ry, wywiad z twór­ca­mi, wywiad z akto­ra­mi, frag­ment fil­mu)


41:01 – 42:22 – Ciekawostki

Ope­ra Dolo­res Cla­ibor­ne (tra­iler, gale­ria #01, gale­ria #02, fil­mi­ki, pro­gram)


42:23 – 42:22 – Zakończenie

Per­di­tion: Księ­ga Kruka


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.