Departament prawdy. Koniec świata. Tom 1

Cole Tur­ner zaj­mo­wał się teo­ria­mi spi­sko­wy­mi przez całe swo­je życie. Teraz przyj­dzie mu się zmie­rzyć z pod­sta­wo­wym pyta­niem – co jest praw­dą a co fał­szem. I co waż­niej­sze – kto o tym decy­du­je. Zna­ny z „Coś zabi­ja dzie­cia­ki” James Tynion IV przed­sta­wia swo­ją naj­now­szą serię, czy­li „Depar­ta­ment praw­dy”, a Rafał „Sick” Siciń­ski zapra­sza na pod­cast o otwie­ra­ją­cym ją tomie, czy­li „Koń­cu świata”.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.