Wiadomości z Martwej Strefy – 018 – 10. 2012

W osiem­dzie­sią­tym szó­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z paź­dzier­ni­ka 2012 r.

utwórThe Dark Tower I. The Jour­ney Begins

Przy­dat­ne linki:


- The Shi­ning (wyda­nia limi­to­wa­ne)
– The Dark Tower: Shem­mie­’s Tale #1 (okład­ka)
– Lit­tle Gre­en God of Ago­ny (webco­mic)
– Car­rie (stro­na www + teaser, pla­kat, panel z NYCC)
– Mer­cy (Fran­ces O’Con­nor)
– Spo­tka­nie z Kin­giem w New Brun­swick (video)
– Czwór­ka: Ścią­ga z popkul­tu­ry (Ste­phen King i hor­ro­ry)
– Mrocz­na Stro­na Ste­phe­na Kin­ga (pod­cast)
– Dzien­nik pokła­do­wy (wpis 9: Fan­ta­sty­ka nauko­wa Ste­phe­na Kin­ga)
– MFKiG  (stro­na inter­ne­to­wa)


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.