Lament paranoika

Głów­ny boha­ter histo­rii zapre­zen­to­wa­nej w „Lamen­cie para­no­ika” ukry­wa się w poko­ju. Wyda­je mu się, że jest śle­dzo­ny na każ­dym kro­ku. Całe dnie spę­dza prze­my­ka­jąc jak naj­da­lej od okien w oba­wie przed prze­śla­dow­ca­mi – ludź­mi bez twarzy.

W spe­cjal­nym hal­lo­we­eno­wym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK mamy dla Was kolej­ną cie­ka­wost­kę. Sku­ra pre­zen­tu­je mono­dram radio­wy opar­ty na wier­szu Ste­phe­na Kin­ga pt. „Lament paranoika”.
Koniecz­nie SŁUCHAĆ W SŁUCHAWKACH.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.