Wiadomości z Martwej Strefy – 011 – 03. 2012

W pięć­dzie­sią­tym trze­cim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som zmar­ca 2012 r.

Przy­dat­ne linki:


- Wiatr przez dziur­kę od klu­cza (audio­bo­ok, ilu­stra­cje: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11)

- Wyda­nia kie­szon­ko­we (Wiel­ki Marsz | Komór­ka)

- Wil­liam Gol­ding – Wład­ca much (okład­ka)

- The Dark Tower. The Gun­slin­ger: The Man in Black #1 (okład­ka)

- Road Rage #2 (okład­ki: 01 | 02 | 03 | 04)

-The Stand Omni­bus (etui, tom I, tom II)

- Car­rie (Chloe Gra­ce Moretz)

- One for the Road (pla­kat)

- Wywiad z Lau­ren Grodstein

- Figur­ka Cre­ep­show (gale­ria)

- Joe Hill na Won­der­Con (01 | 02 | 03 | 04)


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.