Skautowy Poradnik dla Dziewczyn Wracających Samotnie Nocą Do Domu po Wizycie w Zielonym Piekle

W sie­dem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia nie­przy­tom­ny Szy­mas i sza­lo­ny Bad Wolf słu­cha­ją naj­więk­szych prze­bo­jów Lio­ne­la Richie­go, Lady Gagi i Brit­ney Spe­ars oraz nie­ja­ko przy oka­zji dys­ku­tu­ją na temat czte­rech dość zróż­ni­co­wa­nych fil­mów. Są to Wizy­ta (2015), Łow­cy zom­bie (2015), O dziew­czy­nie, któ­ra wra­ca nocą sama do domu (2014) i The Gre­en Infer­no (2013). Szy­mas chwa­li Shy­ama­la­na, kry­ty­ku­je Rotha, fał­szu­je oraz kale­czy język angiel­ski i Bad Wol­fa, zaś Bad Wolf sta­ra się zapo­biec apo­ka­lip­sie zombie.
I nagle dzwo­ni telefon…

UWAGA! Stre­fa Spo­ile­ro­wa 1:31:19 – 2:12:00 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...