Filmy zimowe cz. 04

Zapra­szam do odsłu­cha­nia czwar­tej, naj­dłuż­szej czę­ści prze­glą­du fil­mów zimo­wych. Dzi­siaj omawiam:

K2 (1991)
Fro­zen river (2008)

Usły­szy­cie też felie­ton o fil­mach, któ­re lubi­my, pomi­mo, że ich nie widzie­li­śmy! Czyli:
Fritt Vitt (2006, aka: Hotel zła/Cold prey)
Fro­zen (2010)
The Abo­mi­na­ble Snow­man (1957, Ham­mer Horror)
Nan­ky­oku mono­ga­ta­ri (1983, aka: Antarc­ti­ca, muz. Vangelis)
Nano­ok of the North (1922, dokument)

A na koniec zata­czam koło (trój­kąt?) wra­ca­jąc na K2!
K2 (2010, gra planszowa!)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.