Rose Madder

W 1992 roku Ste­phen King wypu­ścił rów­no­le­gle dwie bliź­nia­cze powie­ści – „Dolo­res Cla­ibor­ne” i „Gre Geral­da”. Trzy lata póź­niej opu­bli­ko­wał książ­kę uwa­ża­ną za nie­for­mal­ną część tej kobie­cej try­lo­gii. Przez ostat­nie lata w Radiu SK oma­wia­li­śmy zarów­no dwie pierw­sze książ­ki, jak i ich ekra­ni­za­cje. Dzi­siaj, w 575. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­diu ponow­nie spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz aby zamknąć ten cykl. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia naszej opi­nii o powie­ści „Rose Madder”.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.