W lesie dziś nie zaśnie nikt

W wyjąt­ko­wych oko­licz­no­ściach kwa­ran­tan­ny przy­szło nam obej­rzeć naj­now­szy pol­ski hor­ror „W lesie dziś nie zaśnie nikt”. Cała otocz­ka pol­skiej pre­mie­ry to na pew­no rzecz nie mają­ca pre­ce­den­su i z pew­no­ścią zapi­sze się w histo­rii, ale czy sam film będzie­my dobrze wspo­mi­nać? Na pew­no film pola­ry­zu­je publi­kę, zresz­tą posłu­chaj­cie naszej, zapew­ne pierw­szej, recen­zji. Sku­ra, Man­do i Sick w wie­lu kwe­stiach nie mogą dojść do jakie­go­kol­wiek poro­zu­mie­nia. Praw­do­po­dob­nie ta eki­pa z lasu by nie wyszła żywa. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.