Orbit: Stephen King

W dzi­siej­szym odcin­ku pod­ca­stu pastwię się nad bio­gra­ficz­nym komik­sem Ste­phe­na Kin­ga. Jest to jed­no­ze­szy­tów­ka wyda­na przez Blu­ewa­ter Comics, będą­ca czę­ścią całej serii bio­gra­ficz­nych komik­sów róż­nych zna­nych ludzi udzie­la­ją­cych się w róż­nych dzie­dzi­nach sztu­ki. Za sce­na­riusz odpo­wia­da­ją Micha­el Lent i Brian McCar­thy a za stro­nę gra­ficz­ną Kent Hurl­burt. Okład­kę wyko­nał Michał Szyksz­nian ze Szczecina.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.