Maksymalne przyspieszenie/Ciężarówki

W 482. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, po raz pierw­szy w tym roku w wir­tu­al­nym stu­dio zasia­da fil­mo­wa eki­pa spe­cja­li­zu­ją­ca się w pro­duk­cjach o niskich walo­rach este­tycz­nych, w skła­dzie: Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick­Ba­stard” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski. Dzi­siaj spo­ty­ka­my się na par­kin­gu lokal­nej sta­cji ben­zy­no­wej i zanim wyru­szy­my w dal­szą dro­gę… któ­ra może się oka­zać dro­gą bez powro­tu, poroz­ma­wia­my o dwóch fil­mach, któ­re w powszech­nym mnie­ma­niu uwa­ża­ne są za jed­ne z naj­gor­szych ekra­ni­za­cji tek­stów Ste­phe­na Kin­ga. Usiądź­cie wygod­nie i zapnij­cie pasy, bo nie będzie to sie­lan­ko­wa przejażdżka.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.