Człowiek vs zwierzyna II. O tym jak Skura jerzyka uratował

To histo­ria z gatun­ku tych wzru­sza­ją­cych, łapią­cych za ser­ce i wyci­ska­ją­cych łzy nawet naj­więk­szym twar­dzie­lom, któ­rzy w ramach kola­cji zagry­za­ją odro­bi­nę już stę­chłe­go kaba­no­sa z koni­ny, ser­wu­jąc sobie przy tym wyjąt­ko­wy seans w posta­ci każ­dej czę­ści serii Guinea Pig: Ginî pig­gu wyświe­tla­nej rów­no­le­gle na osob­nych ekra­nach. Jak to moż­li­we? Otóż – tym razem ubra­ny – pod­ca­ster ura­to­wał pta­ka! A jak do tego doszło? Posłuchajcie.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.