Locke and Key: Złoty wiek

W 516. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­diu spo­tka­li się Bogu­sia Szew­czyk i Hubert „Man­do” Span­dow­ski. Dzi­siaj na warsz­tat bie­że­my naj­now­szy tom komik­so­wej serii „Loc­ke & Key” pt. „Zło­ty wiek”. Tym samym Bogu­sia dołą­cza do cią­gle powięk­sza­ją­ce­go się, sied­mio­oso­bo­we­go już gro­na roz­mów­ców Radia SK zachwy­co­nych histo­rią Joe’go Hil­la i Gabrie­la Rodri­gu­eza. Czy „Zło­ty wiek” spro­stał naszym ocze­ki­wa­niom? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!


Spis tre­ści:

  • 0:00:00 – Ogól­nie i bez­spo­ile­ro­wo o komiksie

Nie­co bar­dziej szcze­gó­ło­wo (i im dalej tym bar­dziej spo­ile­ro­wo) o każ­dym rozdziale:

  • 0:22:17 – Loc­ke & Key: Mały świat
  • 0:30:34 – Loc­ke & Key: Otwo­rzyć księżyc
  • 0:38:18 – Loc­ke & Key: Dźwię­ki muzyki
  • 0:42:46 – Loc­ke & Key: …Bla­dy batalion…
  • 0:54:14 – Loc­ke & Key/Sandman: Pie­kła kres
  • 1:06:12 – Pod­su­mo­wa­nie i oce­na komiksu 

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.