Śmierć w miękkim futerku

Kon­glo z pazur­kiem. Wygi­na grzbiet. Wodzi wzro­kiem za koci­mi fil­ma­mi. Prę­ży się do sko­ku i pach! Dzi­siaj dwie sza­lo­ne kocia­ry – Bogu­sia i Mar­ta – zapra­sza­ją na rejs luk­su­so­wym jach­tem. Pięk­ne wido­ki, roz­ryw­ki god­ne „wil­ków z Wall Stre­et”, wykwint­ne jedze­nie oraz zna­ko­mi­te towa­rzy­stwo. Tych pro­szo­nych oraz tych, któ­rych się nie spo­dzie­wa­my… Nie ma się cze­go bać, to prze­cież słod­ki, rudy kotek. A czy na pew­no? Poznaj­cie „Śmierć w mięk­kim futer­ku” – legen­dę ery VHS, TEN film ze zmu­to­wa­nym kotem, ata­ku­ją­cym ludzi. Co z tego wynik­nie? Kto prze­ży­je? Czym wła­ści­wie jest zbie­gły z labo­ra­to­rium ST618? Dla­cze­go tyle miau­czy? Jest strasz­nie? Czy śmiesz­nie? Słu­chaj­cie! I rzuć­cie jakieś sma­ko­wi­te kąski w komentarzu!

Arty­kuł Grześ­ka For­tu­ny „Elgaz na tle pol­skie­go ryn­ku video”, o któ­rym wspo­mi­na Bogusia.

Lin­ki do poka­zów w War­sza­wie i Lubli­nie.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.