Wypadki chodzą po nieostrożnych ludziach, czyli podcast ku przestrodze

Czym może zakoń­czyć się chwi­la nie­uwa­gi? Czy słu­cha­nie pod­ca­stu na mie­ście zabu­rza per­cep­cję? Czy robie­nie tego, co robią „wszy­scy” i „zawsze”, jest dobrym wyj­ściem? Jak pra­cu­je mózg w momen­cie wypad­ku i tuż po nim? Kim są Uzgi? O co cho­dzi z tą krwa­wą rur­ką na gra­fi­ce w tym poście? W skró­cie: co wczo­raj spo­tka­ło Szy­ma­sa? Odpo­wiedź usły­szy­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.