Autostrada strachu

Ponad sie­dem lat temu, pod­ca­stem o fil­mie „Luna­ty­cy”, Man­do i Sick roz­po­czę­li swój cykl audy­cji, w któ­rym pla­no­wa­li omó­wić wszyst­kie fil­my duetu Ste­phen King i Mick Gar­ris. Po dwóch latach wzię­li na warsz­tat „Worek kości”. Minę­ły kolej­ne dwa lata i nasz duet pod­ca­ste­rów powró­cił do swo­jej serii, by w covi­do­wych oko­licz­no­ściach zaser­wo­wać gigan­tycz­nych roz­mia­rów omó­wie­nie mini-seria­lu „Bastion”. Latem tego same­go roku uka­za­ła się roz­mo­wa o fil­mie „Jaz­da na kuli”, a jesie­nią omó­wie­nie „Despe­ra­cji”. Nie­ste­ty potem znów cze­ka­ła nas ponad dwu­let­nia prze­rwa by dzi­siaj w koń­cu powró­cić do tema­tu. W 558. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK na warsz­tat bie­rze­my przed­ostat­ni wspól­ny tytuł tego duetu – pier­wot­nie pilot seria­lu, a osta­tecz­nie fil­mo­wą anto­lo­gię pt. „Auto­stra­da stra­chu”. Czy tym razem był to uda­ny powrót po latach? Tego dowie­dzie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.