Bad Boy

Pił­ka noż­na, kibi­ce, mafia i nar­ko­ty­ki. Rwa.

Szy­mas sam z sie­bie nie się­ga po fil­my Vegi, ale zda­rza się, że oglą­da je z pew­ną gru­pą zna­jo­mych… Nie ina­czej było w tym przy­pad­ku, Isz­ka­riot nie pozo­sta­wił mu wybo­ru. Dla­cze­go jed­nak tym razem Szy­mas posta­no­wił nagrać pod­cast? Czym zasko­czy­ły go kre­acje Kró­li­kow­skie­go i Stur­ha? Dla­cze­go nie został fanem Kata­rzy­ny Zawadz­kiej? Jak bar­dzo popły­nął w marze­niach o Patry­ku „świa­do­mym twór­cy” Vedze? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.